Algemene voorwaarden

 

1. De Hippe Flamingo – Vleminkstraat 73, 3201 Langdorp – België. dehippeflamingo@gmail.com

 

2. Ondernemingsnummer: kleine onderneming vrijgesteld van BTW. Ondernemingsnummer: 0768.806.954

 

3. Aanvaarden van verkoopvoorwaarden

Door een bestelling te plaatsen op www.dehippeflamingo.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. Wij raden u aan een kopie van deze Verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.dehippeflamingo.be.

 

4. Bestellingen en betalingen

Je kunt onze producten betalen door middel van één op de website vermelde betaalmethodes. Wanneer de betaling is ontvangen op de bankrekening van De Hippe Flamingo zal de productie in gang worden gezet en uw order worden verwerkt. Als de betaling na 5 dagen niet door De Hippe Flamingo is ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering. Vervolgens heeft u 3 dagen de tijd om de betaling alsnog in orde te maken. Indien de bestelling na 8 dagen niet is betaald, wordt deze geannuleerd.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan De Hippe Flamingo gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

 

5. Verzending

Voor alle verzendingen maken we gebruik van Bpost. De bestellingen worden zo snel mogelijk in orde gebracht van zodra de betaling op de bankrekening van De Hippe Flamingo staat. U ontvangt een verzendbevestiging via e-mail op het moment dat de bestelling verzonden wordt.

Mocht het product niet meer voorradig zijn, brengen we u op de hoogte.

Gratis verzending vanaf €60 binnen België en €80 binnen Nederland.

De Hippe Flamingo kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via B-Post. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

 

6. Recht om af te zien van de aankoop van de goederen

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Hippe Flamingo zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in  originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen. De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen via een gift card of omruiling voor een ander product.

 

Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper. Indien uw pakket niet wordt opgehaald in het ophaalpunt en terug naar ons gestuurd wordt valt de retourkost van 4 euro ten laste van de klant  

 

7. Klachten

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien er zich typefouten voordoen ( materiële vergissingen, misslagen), dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren.

Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval.

Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

 

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen via dehippeflamingo@gmail.com. We helpen u graag verder!

 

8. Garantie - Omruiling

Toch niet tevreden over je product? Dat is jammer en daar gaan we iets aan doen!

Wat dat precies is, zetten we graag even voor je op een rijtje.

  • 14 dagen bedenktermijn na ontvangst van je product.
  • Bij ruilen verzenden we gratis het nieuwe product.

 

Artikelen aangekocht via de webshop van De Hippe Flamingo kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 dagen, na dag 1 levering en dit op voorwaarde dat het product ongebruikt, onbeschadigd is en voorzien is van alle originele labels. Gedragen, bevuilde, berookte, gewassen, beschadigde of herstelde goederen kunnen niet teruggenomen worden.                                  

Wij vragen u ook om binnen de 5 werkdagen ons op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te ruilen. De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de koper.

 

Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor, indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de klant, reeds gebruikt is of als de redenen ongegrond zijn.

Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

 

9. Overmacht

De Hippe Flamingo is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

 

10. Soldenartikelen                                                                                       

Op onze soldenartikelen zijn geen kortingscodes of extra acties mogelijk. We geven geen geld terug op soldenartikelen.

 

11. Privacy

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. De Hippe Flamingo mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. U zal na een bestelling op regelmatige basis een nieuwsbrief ontvangen. U kan zich hiervoor op elk moment zelf uitschrijven. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen.

 

12. Eigendomsrecht

Geen enkel gegeven of foto's van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.